Faiba 4g-Safaricom, Airtel , Telkom Universal Harvilon MF833 4G MiFi

KSh7,500.00 Ex.VAT

Faiba 4g-Safaricom, Airtel , Telkom Universal Harvilon MF833 4G MiFi

KSh7,500.00 Ex.VAT